A A A

Główna

Kierownik Katedry
Neurologii Dzieci i Młodzieży

prof. dr hab. n. med. Marek KACIŃSKI

prof. zw. dr hab. n. med.
Marek KACIŃSKI

 

Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży
Klinika Neurologii Dziecięcej
 Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel/fax 12 658-18-70
e-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl