A A A

Główna

Kierownik Katedry
Neurologii Dzieci i Młodzieży

dr hab. n. med. Sławomir Kroczka

dr hab. n. med.
Sławomir KROCZKA

 

Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży
Klinika Neurologii Dziecięcej
 Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel/fax 12 658-18-70
e-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl